Catella Avkastning

Ränte - SEK obligationer,företag
Utveckling 1 år- 0.52 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-07-06)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
128.87 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.02 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
0.72 %
Varav förvaltningsavgift
0.7 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
85 %
Ca
Catella Avkastning

Fonden är en aktivt förvaltad räntefond som investerar främst i obligationer och penningmarknadsinstrument utgivna av stat, kommun, bostadsfinansieringsinstitut och företag. Fonden investerar i företagsobligationer med högt kreditvärderingsbetyg (investment grade) och lågt kreditvärderingsbetyg (high yield) men även i sådana företagsobligationer där kreditvärderingsbetyg saknas och där en intern bedömning görs.

ISIN
SE0000577280
Kategori
Ränte - SEK obligationer,företag
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
1 februari 1999

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Thomas Elofsson
Förvaltat fonden sedan
5 september 2016
Catella Fondförvaltning ABPO Box 732810390 Stockholm
+46 8 6142500http://www.catellafonder.se
Lång ränta
90.2 %
Kort ränta
8.5 %
Övrigt
1.3 %
Sw Gov 10yr Futjun20
6.8 %
Kommuninvest I Sverige AB 0.38%
5.8 %
SW 2YR STDS FUTJUN20
5.5 %
NIBE Industrier AB
2.7 %
Kommuninvest i Sverige AB
2.5 %