Aktie-Ansvar Sverige A

Sverige
Utveckling 1 år+ 9 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-10-23)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
674.41 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.55 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
85 %
Årlig avgift
1.49 %
Varav förvaltningsavgift
1.4 %
Resultatbaserad avgift
Ak
Aktie-Ansvar Sverige A

Aktie-Ansvar Sverige är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i företag noterade på Stockholmsbörsen. Valet av aktier grundar sig huvudsakligen på fundamental analys. En aktie som långsiktigt är köpvärd är ofta också en bra placering på kort sikt. Huvuddelen av fondens kapital placeras i likvida aktier i stabila, branschledande och välrenommerade företag men investeringar i mindre bolag med mycket goda tillväxtoch framtidsmöjligheter kan också förekomma. Vid sammansättning av fondens innehav väljs framför allt de aktier som är lågt värderade med hänsyn till förväntad avkastning och risk. Samtidigt sprids riskerna så att exponeringen mot en bransch eller mot ett visst ekonomiskt scenario inte blir för hög. Målet för fonden är att uppnå en långsiktigt god värdetillväxt.

ISIN
SE0000735789
Kategori
Sverige
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
1 januari 1992

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Lars-Erik Lundgren
Förvaltat fonden sedan
1 januari 2010
Aktie-Ansvar ABBox 55659111 46 Stockholm
+46 8 58881100http://www.aktieansvar.se
Aktier
93.3 %
Kort ränta
6.7 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 80.7 %
Euroland 14.2 %
Storbritannien 2.6 %
USA 2.5 %

Största branscher

Industri
30.3 %
Finans
21.9 %
Teknik
14.8 %
Råvaror
10.6 %
Sjukvård
7.2 %
Kommunikation
7.2 %