BNP Paribas Euro Bond C C

Ränte - euro obligationer, mix
Utveckling 1 år- 0.83 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-05-25)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
225.35 EUR
Kursförändring en dag
+ 0.05 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1.1 %
Varav förvaltningsavgift
0.75 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
90 %
BN
BNP Paribas Euro Bond C C

Investerar i räntebärande värdepapper noterade i Euro.

ISIN
LU0075938133
Kategori
Ränte - euro obligationer, mix
Belåningsgrad
90 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
5 juni 1997

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Eric Plantier
Förvaltat fonden sedan
1 januari 2006
BNP Paribas Asset Management Luxembourg33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-HesperangeL-5826 Hesperange
+352 2646 3017http://www.bnpparibas-am.com
Lång ränta
99.4 %
Övrigt
0.7 %
BNP Paribas Money 3M ID
6.6 %
FUT EURO-BOBL JUN 20
4.2 %
Germany (Federal Republic Of) 1.5%
2.7 %
Spain (Kingdom of) 0.01%
2.6 %
France (Republic Of) 0.5%
2.5 %
FIN FUT EUR-BUND 10YR EUX 06/08/20
2.4 %
France (Republic Of) 1.75%
2.2 %
Italy (Republic Of) 0%
2.1 %
Italy (Republic Of) 0.02%
2.1 %
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.01%
1.8 %
BNP Paribas LCR 1
1.8 %