GAM Multibond Local Emerging Bond USD B

Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta
Utveckling 1 år+ 0.09 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-05-28)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
289.11 USD
Kursförändring en dag
- 0.8 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1.93 %
Varav förvaltningsavgift
1.4 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
75 %
GA
GAM Multibond Local Emerging Bond USD B

Fonden investerar minst 2/3 av förmögenheten i obligationer, som ges ut eller garanteras av gäldenärer i tillväxtländer. Dessa obligationer är noterade i eller bundna till motsvarande lokala valuta. Dessutom kan fonden investera i obligationer i andra valutor respektive utgivna av gäldenärer från andra länder. Eftersom fonden investerar sin förmögenhet i olika valutor, kan den säkra rörelserna mot fondens basvaluta.

ISIN
LU0107852195
Kategori
Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta
Belåningsgrad
75 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
28 april 2000

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Paul McNamara
Förvaltat fonden sedan
28 april 2000
GAM (Luxembourg) SA25, Grand RueL-1661 Luxembourg
+41 58 426 6000http://www.funds.gam.com
Lång ränta
91.9 %
Kort ränta
8.1 %
Mexico (United Mexican States) 7.5%
3.6 %
Russian Federation 6.9%
3.1 %
Mexico (United Mexican States) 8%
3.0 %
United States Treasury Bills
3.0 %
Brazil (Federative Republic) 10%
3.0 %
Indonesia (Republic of) 8.75%
2.8 %
Malaysia (Government Of) 3.9%
2.8 %
Secretaria Tesouro Nacional 10%
2.7 %
Republic of South Africa 8%
2.6 %
Republic of South Africa 7%
2.6 %