BNP Paribas US Short Duration Bond Cl R

Ränte - dollar obligationer, medellånga
Utveckling 1 år- 4.54 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-08-06)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
494.76 USD
Kursförändring en dag
+ 0.38 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
0.8 %
Varav förvaltningsavgift
0.5 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
90 %
BN
BNP Paribas US Short Duration Bond Cl R

Investerar i räntebärande värdepapper noterade i US dollar.

ISIN
LU0012182399
Kategori
Ränte - dollar obligationer, medellånga
Belåningsgrad
90 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
27 mars 1990

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Kenneth Odonnell
Förvaltat fonden sedan
1 augusti 2014
BNP Paribas Asset Management Luxembourg33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-HesperangeL-5826 Hesperange
+352 2646 3017http://www.bnpparibas-am.com
Lång ränta
91.1 %
Kort ränta
6.8 %
Övrigt
2.1 %
United States Treasury Notes 0.25%
9.3 %
United States Treasury Notes 0.12%
8.1 %
United States Treasury Notes 1.38%
7.6 %
United States Treasury Notes 0.5%
6.1 %
United States Treasury Notes 2.63%
2.7 %
United States Treasury Notes 0.12%
2.2 %
United States Treasury Notes 0.25%
1.8 %
United States Treasury Notes 0%
1.7 %