BNP Paribas Euro Money Market C Cap

Ränte - euro penningmarknad
Utveckling 1 år- 4.29 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-10-20)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
206.79 EUR
Kursförändring en dag
- 0.12 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
90 %
Årlig avgift
0.19 %
Varav förvaltningsavgift
0.08 %
Resultatbaserad avgift
BN
BNP Paribas Euro Money Market C Cap

Investerar i räntebärande värdepapper. Durationen i fonden ska vara 12 månader eller kortare.

ISIN
LU0083138064
Kategori
Ränte - euro penningmarknad
Belåningsgrad
90 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
8 februari 1991

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Ranil Melwani
Förvaltat fonden sedan
30 januari 2019
BNP Paribas Asset Management Luxembourg33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-HesperangeL-5826 Hesperange
+352 2646 3017http://www.bnpparibas-am.com
Kort ränta
86.2 %
Lång ränta
13.8 %
BNP Paribas Cash Invest I Plus
4.1 %
Societe Generale S.A. 0%
3.0 %
Santander Consumer Finance, S.A. 0%
3.0 %
Natixis S.A. 0%
3.0 %
Caixabank S.A. 0%
2.7 %
Qatar National Bank S.A.Q 0%
2.6 %
National Westminster Bank plc 0%
2.2 %
Intesa Bank Ireland PLC 0%
2.2 %
SAP SE 0%
2.2 %
ING Bank N.V. 0%
2.2 %