BGF World Gold A2 USD

Branschfond, ädelmetaller
Utveckling 1 år+ 23.7 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-08-12)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
47.09 USD
Kursförändring en dag
- 1.71 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
2.07 %
Varav förvaltningsavgift
1.75 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
80 %
BG
BGF World Gold A2 USD

Fonden investerar i företag verksamma inom guldutvinning. Fonden kan även investera i andra metall- och gruvrelaterade aktier.

ISIN
LU0055631609
Kategori
Branschfond, ädelmetaller
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
30 december 1994

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Thomas Holl
Förvaltat fonden sedan
1 juli 2015
BlackRock (Luxembourg) SA6D route de TrèvesL-2633 Luxembourg
+44 20 77433000http://www.blackrock.com
Aktier
97.8 %
Kort ränta
1.2 %
Övrigt
1.0 %

Största regioner

Kanada 46.4 %
Australasien 17.1 %
Afrika 15.6 %
Europa tillväxt 10.2 %

Största branscher

Råvaror
99.7 %
Industri
0.3 %