BGF Japan Small & MidCap Opps A2 USD

Japan, små-/medelstora bolag
Utveckling 1 år+ 12.13 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-05-25)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
66.11 USD
Kursförändring en dag
+ 2.05 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1.85 %
Varav förvaltningsavgift
1.5 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
80 %
BG
BGF Japan Small & MidCap Opps A2 USD

Fonden syftar till att maximera den totala avkastningen. Fonden investerar minst 70% av dess totala tillgångar i aktier i små och medelstora kapital företag med säte i eller utövar huvuddelen av sin ekonomiska verksamhet i Japan. Små och medelstora företag anses företag som vid tidpunkten för köpet, utgör den nedre 40% av börsvärdet på japanska aktiemarknaden.

ISIN
LU0006061252
Kategori
Japan, små-/medelstora bolag
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
13 maj 1987

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Hiroki Takayama
Förvaltat fonden sedan
1 maj 2014
BlackRock (Luxembourg) SA6D route de TrèvesL-2633 Luxembourg
+44 20 77433000http://www.blackrock.com
Aktier
96.9 %
Kort ränta
3.1 %

Största regioner

Japan 100 %

Största branscher

Industri
33.0 %
Teknik
18.8 %
Råvaror
10.1 %
Konsument, stabil
8.1 %
Fastigheter
7.8 %
Sjukvård
7.7 %
Nichias Corp
2.1 %
Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd
1.8 %
CKD Corp
1.8 %
Relia Inc
1.8 %
BIC Camera Inc
1.7 %
Keisei Electric Railway Co Ltd
1.7 %
NIPPON REIT Investment Corp
1.7 %
Rohto Pharmaceutical Co Ltd
1.6 %
Nisshin Seifun Group Inc
1.6 %
Daifuku Co Ltd
1.6 %