UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € P-acc

Ränte - euro obligationer, högrisk
Utveckling 1 år- 7.2 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-05-22)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
195.61 EUR
Kursförändring en dag
+ 0.43 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1.34 %
Varav förvaltningsavgift
1.01 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
80 %
UB
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € P-acc

Fonden investerar främst i obligationer vars emittenter har lägre rating och som är utställda i EUR (industriobligationer). Löptiden för investeringarna i fondportföljen förvaltas aktivt (se uppgifter om återstående löptid). Särskild uppmärksamhet fästs vid diversifiering med avseende på olika kredit-rating. Investeringsmålet är att uppnå högre avkastning än för euro-obligationer av hög kvalitet. Fonden lämpar sig för investerare som letar efter en brett diversifierad portfölj med industriobligationer utställda i EUR och som är beredda att acceptera större kurssvängningar än för obligationer med högre kvalitet.

ISIN
LU0086177085
Kategori
Ränte - euro obligationer, högrisk
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
15 maj 1998

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Craig Ellinger
Förvaltat fonden sedan
1 maj 2012
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.33A, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 LuxembourgL-1855 Luxembourg
+352-441 0101http://www.ubs.com/funds
Lång ränta
91.4 %
Kort ränta
5.8 %
Övrigt
2.8 %
UBS (Irl) Sel Money Mkt EUR S
4.3 %
ALTICE FRANCE S.A 5.88%
1.7 %
Bausch Health Companies Inc 4.5%
1.6 %
Dkt Finance Aps 7%
1.5 %
Verisure Holding AB (publ) 5.75%
1.4 %
Infor (US), Inc. 5.75%
1.3 %
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.5%
1.2 %
Italy (Republic Of) 3%
1.2 %