Öhman Grön Obligationsfond A

Ränte - SEK obligationer, medellånga
Utveckling 1 år- 2.46 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-03-27)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
98.28 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.11 %
Jämför
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
0.62 %
Varav förvaltningsavgift
0.6 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
0 %
Öh
Öhman Grön Obligationsfond A

Fonden placerar företrädesvis i gröna företagsobligationer med hög kreditvärdighet, och till viss del gröna företagsobligationer med lägre kreditkvalitet. Då utbudet av gröna företagsobligationer är begränsat kommer fonden även placera i andra gröna obligationer samt andra räntebärande överlåtbara värdepapper och då i första hand obligationer med tydligt syfte att bidra till social och/eller miljömässig hållbar utveckling. Placeringarna görs globalt men med fokus på den nordiska marknaden. Fonden investerar i bolag och emittenter som har ett ledande hållbarhetsarbete och vars produkter och tjänster bidrar till att lösa de globala hållbarhetsutmaningarna.

ISIN
SE0010324384
Kategori
Ränte - SEK obligationer, medellånga
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
12 oktober 2017

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Erika Wranegård
Förvaltat fonden sedan
12 oktober 2017
E. Öhman J:or Fonder ABMäster Samuelsgatan 6 Stockholm
+46 8 4075800http://www.ohman.se
Lång ränta
130.0 %
Aktier
4.6 %

Största regioner

Kanada 100 %
Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda tjänsterna, accepterar du att vi använder cookies.Läs mer