Nordea Realräntefond K SEK

Ränte - SEK obligationer, reala
Utveckling 1 år- 6.47 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-05-27)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
157.59 SEK
Kursförändring en dag
- 0.09 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
0.63 %
Varav förvaltningsavgift
0.5 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
90 %
No
Nordea Realräntefond K SEK

En räntefond som placerar i realränteobligationer, det vill säga obligationer som är skyddade mot inflation. Fonden placerar främst i realränteobligationer utgivna av svenska staten, kommuner, kreditinstitut och företag med högt kreditbetyg. Fonden kan även placera i obligationer utgivna av OECD-länder. Riktvärdet för den genomsnittliga räntebindningstiden är cirka 10 år. Fonden omfattas av Nordeas policy för Ansvarsfulla investeringar.

ISIN
FI0008813449
Kategori
Ränte - SEK obligationer, reala
Belåningsgrad
90 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
25 augusti 2003

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Anders Burholt
Förvaltat fonden sedan
1 oktober 2007
Nordea Funds AbSatamaradankatu 500020 Helsinki
+358 9 1651http://www.nordea.fi/rahasto