Nordea Global Dividend Acc

Global, stor utdelning
Utveckling 1 år- 2.96 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-11-27)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
192.89 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.72 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
85 %
Årlig avgift
1.51 %
Varav förvaltningsavgift
1.5 %
Resultatbaserad avgift
No
Nordea Global Dividend Acc

En aktiefond som placerar på de globala aktiemarknaderna. Tyngdpunkten ligger på de större, etablerade marknaderna, exempelvis Nordamerika. Placeringarna görs i ett brett urval av aktier där både en avvägning mellan olika branscher och enskilda företag spelar in. Vid valet av aktier fokuserar förvaltarna på företag med en stark balansräkning och god förmåga att ge utdelning. Fonden omfattas av särskilda etiska kriterier. Inom ramen för fondens placeringsinriktning beaktas internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Fondens förvaltare undviker vidare att placera i företag där mer än 5 procent av företagets omsättning är inriktad på produktion och/eller försäljning av varor och tjänster inom kategorierna vapen, tobak, alkohol, spel och pornografi.

ISIN
FI4000064076
Kategori
Global, stor utdelning
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
17 december 2012

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Lars Hemmingsen
Förvaltat fonden sedan
17 december 2012
Nordea Funds AbSatamaradankatu 500020 Helsinki
+358 9 1651http://www.nordea.fi/rahasto
Aktier
98.5 %
Kort ränta
1.5 %

Största regioner

USA 64.0 %
Euroland 12.2 %
Asien 6.4 %
Asien tillväxt 4.3 %

Största branscher

Teknik
19.6 %
Sjukvård
18.3 %
Finans
13.0 %
Konsument, stabil
12.4 %
Konsument, cyklisk
10.5 %
Industri
8.7 %