Swedbank Robur Ethica Företagsoblsfond

Ränte - SEK obligationer,företag
Utveckling 1 år- 4.13 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-03-30)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
96.36 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.29 %
Jämför
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
0.7 %
Varav förvaltningsavgift
0.7 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
0 %
Sw
Swedbank Robur Ethica Företagsoblsfond

Fonden är en räntefond som till övervägande del (mer än 50 procent) placerar i företagsobligationer utgivna av europeiska företag. Fondens övriga placeringar får ske såväl i Europa som globalt. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning, men också i syfte att valutasäkra sitt innehav mot svenska kronor. Den genomsnittliga durationen i fonden kan komma att variera mellan 0-10 år. Fonden följer hållbarhets- och etikkriterier och väljer de bolag i varje bransch som har relevant arbete med miljö & klimat, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik. Fonden väljer bort bolag som kränker internationella normer och som har koppling till vapen, krigsmateriel, alkohol, tobak, spel och pornografi samt de som producerar fossila bränslen. Läs mer i fondens informationsbroschyr. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden.

ISIN
SE0009805252
Kategori
Ränte - SEK obligationer,företag
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
17 maj 2017

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Johan Forsblom
Förvaltat fonden sedan
17 maj 2017
Swedbank Robur Fonder ABMalmskillnadsgatan 32105 34 Stockholm
+46 8 585 92400http://www.swedbankrobur.se
Lång ränta
117.3 %
Övrigt
3.6 %
Euro-Schatz Fut 3/2020
30.1 %
Vasakronan AB (publ)
4.1 %
Euro-Bobl Future 3/2020
3.1 %
Euro-Bund Future Mar20 Mar 20 Future
2.2 %
Sgb5yh0
1.5 %
FASTP_floating_2019_24
1.3 %
Sweden Future 2y Mar 20
1.1 %
Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Ab 1.7%
1.0 %
Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda tjänsterna, accepterar du att vi använder cookies.Läs mer