Fondita European Micro Cap B

Europa, småbolag
Utveckling 1 år- 3.93 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-05-22)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
109.79 EUR
Kursförändring en dag
+ 0.08 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
2 %
Varav förvaltningsavgift
2 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
80 %
Fo
Fondita European Micro Cap B

Fondita European Micro Cap Placeringsfond är en aktiefond, som inledde sin verksamhet den 7.3.2017. Den investerar sina medel i första hand i små börsnoterade bolags aktier i EU-länder och Schweiz. Fonden placerar inte i nordiska bolag. Med små bolag avses sådana bolag, vilkas börsvärde är lägre än 800 miljoner euro. För att nå fondens placeringsmål bedrivs aktiv portföljförvaltning. Fondbolaget Fondita avser inte att bedriva en aktiv ägarpolitik.

ISIN
FI4000242854
Kategori
Europa, småbolag
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
7 mars 2017

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Kenneth Blomqvist
Förvaltat fonden sedan
7 mars 2017
Fondbolaget Fondita ABAleksanterinkatu 48 A, Helsinki
+358 9 6689890http://www.fondita.fi
Aktier
99.3 %
Kort ränta
0.7 %

Största regioner

Euroland 81.2 %
Europa exkl. euroland 14.5 %
Storbritannien 4.3 %

Största branscher

Sjukvård
35.0 %
Teknik
30.8 %
Industri
18.0 %
Råvaror
6.3 %
Konsument, cyklisk
3.7 %
Fastigheter
2.4 %