AXAWF Fram Robotech A Cap EUR

Branschfond, ny teknik
Utveckling 1 år+ 27.4 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-10-20)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
174.78 EUR
Kursförändring en dag
- 0.47 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
0 %
Årlig avgift
1.75 %
Varav förvaltningsavgift
1.5 %
Resultatbaserad avgift
AX
AXAWF Fram Robotech A Cap EUR

Delfonden strävar efter att ge långsiktig kapitaltillväxt räknat i USdollar genom att investera börsnoterade aktier och aktierelaterade värdepapper. Delfonden strävar efter att ge långsiktig kapitaltillväxt räknat i USdollar genom att investera börsnoterade aktier och aktierelaterade värdepapper. Med en gräns på 200 procent av delfondens nettotillgångar kan investeringsstrategin uppnås genom direktinvesteringar och/eller derivat. Derivat kan även användas i säkringssyfte. Denna delfond är inte lämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 8 år

ISIN
LU1536921650
Kategori
Branschfond, ny teknik
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
1 februari 2017

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Tom Riley
Förvaltat fonden sedan
19 december 2016
AXA Funds Management S.A.49, Avenue J.F. Kennedy1855 Luxembourg
http://www.axa-im.com
Aktier
95.7 %
Kort ränta
4.3 %

Största regioner

USA 64.9 %
Japan 14.3 %
Euroland 12.4 %
Asien 3.5 %

Största branscher

Teknik
51.2 %
Sjukvård
19.3 %
Industri
19.3 %
Konsument, cyklisk
4.8 %
Kommunikation
3.2 %
Konsument, stabil
2.2 %