Lancelot Camelot B

Global, mix bolag
Utveckling 1 år+ 5.01 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-10-22)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
151.27 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.53 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
60 %
Årlig avgift
1.3 %
Varav förvaltningsavgift
1.3 %
Resultatbaserad avgift
20 %
La
Lancelot Camelot B

Lancelot Camelot är en aktivt förvaltad globalfond med målsättning att på tre till fem års sikt leverera en avkastning som väsentligt överstiger fondens jämförelseindex, MSCI World i SEK. Investeringarna sker huvudsakligen i Europa och USA i stora likvida internationella bolag. Fonden är koncentrerad och investerar normalt i cirka 20 bolag i långsiktiga hållbara investeringsteman som förväntas växa mer än marknaden som helhet. Fonden kan variera andelen aktier mellan 60 och 120 procent och därigenom begränsa effekten av värdeminskning vid börsnedgång respektive uppnå högre avkastning vid börsuppgång.

ISIN
SE0009241649
Kategori
Global, mix bolag
Belåningsgrad
60 %
UCITS
Nej
Fondens startdatum
15 december 2016

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Per Hedberg
Förvaltat fonden sedan
15 december 2016
Lancelot Asset Management ABNybrokajen 7, 7tr103 23 Stockholm
+46 8 440 53 80http://www.lancelot.se
Aktier
91.1 %
Kort ränta
8.9 %

Största regioner

USA 55.9 %
Europa exkl. euroland 16.1 %
Euroland 13.1 %
Asien tillväxt 11.7 %

Största branscher

Sjukvård
25.8 %
Finans
25.5 %
Kommunikation
12.3 %
Konsument, cyklisk
11.8 %
Industri
11.7 %
Teknik
6.9 %