Spiltan Globalfond Investmentbolag

Global, mix bolag
Utveckling 1 år- 12.27 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-07-01)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
122.88 SEK
Kursförändring en dag
- 0.63 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
0.5 %
Varav förvaltningsavgift
0.5 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
85 %
Sp
Spiltan Globalfond Investmentbolag

Spiltan Globalfond Investmentbolag är en passivt förvaltad globalfond med en avgift på 0,5 % per år. Fonden investerar i ett urval av (ca 30 st.) investmentbolag runt om i världen, genom vilka du blir delägare i ett stort antal bolag. Genom investmentbolagen får du en exponering som liknar globalindex gällande geografisk- och branschmässig riskspridning. Fondens målsättning är att över tid ge en avkastning som överstiger globalindex, men till en avgift som ligger i nivå med vanliga globala indexfonder.

ISIN
SE0008613939
Kategori
Global, mix bolag
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
4 oktober 2016

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Jörgen Wärmlöv
Förvaltat fonden sedan
4 oktober 2016
Spiltan Fonder ABRiddargatan 17114 57 Stockholm
+46 8 54581340http://www.spiltanfonder.se
Aktier
99.1 %
Kort ränta
0.9 %

Största regioner

USA 45.6 %
Euroland 19.0 %
Kanada 16.1 %
Japan 8.3 %

Största branscher

Finans
54.2 %
Kommunikation
13.0 %
Konsument, cyklisk
10.6 %
Industri
9.6 %
Sjukvård
7.1 %
Energi
2.3 %