Aktiespararna Direktavkastning A

Sverige
Utveckling 1 år+ 7.9 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-10-22)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
151.94 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.09 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
75 %
Årlig avgift
0.3 %
Varav förvaltningsavgift
0.3 %
Resultatbaserad avgift
Ak
Aktiespararna Direktavkastning A

Aktiespararna Direktavkastning är en hållbar, passivt förvaltad svensk aktiefond som följer SIX Sweden Dividend 21 Index, vilket består av de 21 bolag som har högst direktavkastning bland de 40 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Långsiktiga studier visar att direktavkastningen är en viktig del av den totala avkastningen på en aktieinvestering. Fonden har en tydlig hållbahetsprofil och avstår från att placera i bolag som bryter mot internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption samt bolag som förknippas med illegala eller kontroversiella vapen. Fonden tillämpar därutöver en negativ etisk branschscreening och väljer bort bolag där mer än 5% av omsättningen härrör från Vapen, Tobaksprodukter, Alkohol, Spel, Pornografi och Fossila bränslen. Aktiespararna Direktavkastning tar också ett aktivt ägaransvar. Cicero Fonder har ett nära samarbete med Aktiespararna, som genom fullmakt kan rösta på bolagsstämmorna för fondens aktier.

ISIN
SE0008321780
Kategori
Sverige
Belåningsgrad
75 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
3 oktober 2016

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Bence Földi
Förvaltat fonden sedan
1 juni 2020
Cicero Fonder ABMäster Samuelsgatan 1111 44 Stockholm
+46 8 4401380http://www.cicerofonder.se
Aktier
97.5 %
Kort ränta
2.5 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 90.1 %
Euroland 9.9 %
Japan 0 %
Asien 0 %

Största branscher

Industri
24.9 %
Råvaror
22.3 %
Finans
20.1 %
Konsument, stabil
10.1 %
Konsument, cyklisk
9.5 %
Kommunikation
8.1 %