Danske Invest Eur Corp Sust Bond A SEK h

Ränte - övriga obligationer
Utveckling 1 år+ 3.48 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-02-20)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
105.68 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.03 %
Jämför
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den ska skickas samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den skickas nästföljande handelsdag och NAV-kursen kan ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1.1 %
Varav förvaltningsavgift
0.8 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
0 %
Da
Danske Invest Eur Corp Sust Bond A SEK h

Fonden investerar företrädesvis i företagsobligationer utgivna av företag med en stark hållbarhetsprofil vad avser miljö, sociala förhållanden och ägarstyrning och som integrerar ett hållbarhetstänkande i relation till klimatförändringar och CO2-utsläpp. Varje utgivare måste leva upp till internationella principer för hållbara investeringar och fonden investerar inte i kontroversiella sektorer. Minst 75% av förmögenheten investerad i obligationer skall ha en kvalitet som motsvarar en rating på Baa3/BBB- eller högre. Fonden är aktivt förvaltad. Fondens modifierade duration, inklusive eventuella kontanter, får inte överstiga durationen för jämförelseindex plus två år. Fonden kan använda sig av finansiella derivatinstrument. Merparten av andelsklassens förmögenhet valutasäkras i andelsklassens basvaluta. Andelsklassen kan dock fortsatt vara valutaexponerad mot eventuella investeringar i värdepapper utställda i andra valutor.

ISIN
LU1399304879
Kategori
Ränte - övriga obligationer
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
16 juni 2016

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Andreas Dankel
Förvaltat fonden sedan
16 juni 2016
Danske Invest Management Company SA13, rue Edward SteichenL-2540 Luxembourg
+352 46 12 75 1http://www.danskeinvest.com
Lång ränta
92.2 %
Övrigt
5.6 %
Kort ränta
2.3 %
Icade SA 1.5%
1.9 %
Danone SA 1.75%
1.8 %
ENEL Finance International N.V. 1%
1.8 %
Atlas Copco AB 0.62%
1.6 %
ISS Global A/S 2.12%
1.5 %
Symrise AG 1.25%
1.5 %
Prysmian Spa 2.5%
1.4 %
FCC Aqualia S.A. 1.41%
1.4 %
Essity Aktiebolag (publ) 0.5%
1.4 %
KBC Groupe SA 0.88%
1.4 %
Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda tjänsterna, accepterar du att vi använder cookies.Läs mer