CF Tillväxt Sverige A

Sverige
Utveckling 1 år+ 12.15 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-07-07)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
184.83 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.26 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1.35 %
Varav förvaltningsavgift
1.35 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
80 %
CF
CF Tillväxt Sverige A

Fonden placerar i aktier på den svenska aktiemarknaden. Fonden investerar långsiktigt, huvudsakligen i bolag med historiskt god lönsamhet och tillväxt. Våra aktieval för fonden grundar sig på en kombinerad analys av bolagets finansiella ställning samt bolagets förmåga att hantera risker och möjligheter när det gäller miljö, sociala frågor samt affärsetik, en så kallad ESG-analys.

ISIN
SE0007704804
Kategori
Sverige
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
10 februari 2016

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Simon Blecher
Förvaltat fonden sedan
2 december 2019
Carnegie Fonder ABRegeringsgatan 56103 97 Stockholm
+46 8 12 15 50 00http://www.carnegiefonder.se
Aktier
99.0 %
Kort ränta
1.0 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 97.1 %
Euroland 2.9 %

Största branscher

Industri
57.4 %
Finans
11.6 %
Konsument, stabil
11.0 %
Råvaror
5.4 %
Teknik
4.6 %
Fastigheter
4.3 %