Atlant Opportunity

Hedgefond, multi-strategi
Utveckling 1 år+ 2.89 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-10-28)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
1258.12 SEK
Kursförändring en dag
- 0.12 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
80 %
Årlig avgift
1.06 %
Varav förvaltningsavgift
1 %
Resultatbaserad avgift
At
Atlant Opportunity

Atlant Opportunity är en aktivt förvaltad hedgefond som eftersträvar att vara marknadsneutral och skapa en god avkastning med låg korrelation till den svenska aktie- och räntemarknaden. Fondens strategi ger oss möjlighet att fritt välja bland våra bästa idéer. Fonden fokuserar på att identifiera speciellt gynnsamma affärsmöjligheter och därefter ta en större position. Fondens mål är att över tid och till en risk avsevärt lägre än den svenska aktiemarknaden, skapa en årlig snittavkastning som överstiger fondens jämförelseränta (SSVX 90 dagar) med minst 5 procentenheter. Fonden eftersträvar även att ha en hög andel positiva avkastningsmånader. En aktiv ränteförvaltning med tyngdpunkt på nordiska företagsobligationer kombineras med derivatstrategier som både används för att sänka risken i fonden och för att skapa ytterligare avkastning.

ISIN
SE0007871488
Kategori
Hedgefond, multi-strategi
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
1 januari 2016

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Taner Pikdöken
Förvaltat fonden sedan
1 juni 2016
Atlant Fonder ABSkomakaregatan 13223 50 Lund
+046-39 39 69http://www.atlantfonder.se
Lång ränta
62.4 %
Kort ränta
24.1 %
Aktier
7.8 %
Övrigt
5.8 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 96.4 %
Latinamerika 3.6 %
Euroland 0.0 %
Australasien 0 %

Största branscher

Fastigheter
46.0 %
Sjukvård
35.8 %
Industri
14.5 %
Finans
3.6 %
Energi
0.0 %
Carnegie Corporate Bond 1 SEK Cap
3.7 %
Svenska Handelsbanken Ab (Publ) 5.25%
3.5 %
Momox Holding GmbH
2.5 %
Ocean Yield ASA 4.77%
2.4 %
Tulip Oil Netherlands Offshore BV
2.3 %
Bonheur Asa
2.2 %
VAL Pareto Glo Corp Bond TR Index
2.1 %
Pareto Nordic Corporate Bond D
2.0 %
Pareto Global Corporate Bond B
1.9 %
Akelius Residential Property AB ser. D
1.9 %
Nordea Bank ABP 5.25%
1.8 %