DWS Invest Euro High Yield Corp SEK LCH

Ränte - övriga obligationer
Utveckling 1 år+ 8.84 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2019-12-13)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
1212.2 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.29 %
Jämför
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den ska skickas samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den skickas nästföljande handelsdag och NAV-kursen kan ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1.22 %
Varav förvaltningsavgift
1.1 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
0 %
DW
DWS Invest Euro High Yield Corp SEK LCH

Syftet med investeringspolicyn är att uppnå en hållbar kapitaltillväxt som överstiger riktmärket (ML Euro BB-B Non-Financial Fixed & FRN High Yield Constrained). För att kunna uppnå detta investerar fonden globalt i företagsobligationer. Fokus ligger här på obligationer med hög avkastning. Urvalet av individuella investeringar görs av fondförvaltaren. Fonden orienterar sig efter måttstocken för jämförelse. Den följer den inte exakt, utan försöker överträffa dess värdeutveckling. Det innebär att den kan avvika väsentligt från måttstocken för jämförelse – både i positiv och negativ riktning. Valutan för delfonden är EUR, valutan för andelsklassen är EUR. Avkastningen och kursvinsterna delas inte ut, utan placeras i fonden igen. Varje värderingsdag kan du kräva att andelarna löses in. Inlösningen flr endast avbrytas i ovanliga fall, med hänsyn till dina intressen som investerare.

ISIN
LU1322113298
Kategori
Ränte - övriga obligationer
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
1 december 2015

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Per Wehrmann
Förvaltat fonden sedan
30 juli 2012
DWS Investment S.A.2, Boulevard Konrad Adenauer1115 Luxembourg
+352 42101-1http://www.dws.lu
Lång ränta
94.0 %
Kort ränta
5.5 %
Övrigt
0.5 %
Telefonica Europe B V 7.62%
1.3 %
The Chemours Company LLC 4%
1.2 %
Telefonica Europe B V 5.88%
1.2 %
Netflix, Inc. 3.62%
1.1 %
Corral Petroleum Holdings AB
1.1 %
Interxion Holding 4.75%
1.1 %
Casino Guichard-Perrachon 1.86%
1.1 %
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 1.12%
0.9 %
KME Ag 6.75%
0.9 %
Crown European Holdings S.A. 3.38%
0.8 %
Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda tjänsterna, accepterar du att vi använder cookies.Läs mer