DWS Invest Euro Corporate Bds SEK LCH

Ränte - övriga obligationer
Utveckling 1 år+ 7.12 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-02-21)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
1138.08 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.03 %
Jämför
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den ska skickas samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den skickas nästföljande handelsdag och NAV-kursen kan ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
0.99 %
Varav förvaltningsavgift
0.9 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
0 %
DW
DWS Invest Euro Corporate Bds SEK LCH

Målet med placeringspolicyn är att åstadkomma en varaktig värdeökning, jämfört med måttstocken (iBoxx Euro Corporate). För att åstadkomma detta investerar fonden i företagslån som är utställda i euro. Fonden investerar även i andra räntebärande värdepapper. Fonden investerar i derivat både som värdesäkring och i placeringssyfte. De enskilda investeringarna väljs ut efter fondförvaltarens gottfinnande. Fonden orienterar sig efter måttstocken för jämförelse. Den följer den inte exakt, utan försöker överträffa dess värdeutveckling. Det innebär att den kan avvika väsentligt från måttstocken för jämförelse – både i positiv och negativ riktning. Valutan för delfonden är EUR, valutan för andelsklassen är EUR. Avkastningen och kursvinsterna delas inte ut, utan placeras i fonden igen. Varje värderingsdag kan du kräva att andelarna löses in. Inlösningen flr endast avbrytas i ovanliga fall, med hänsyn till dina intressen som investerare.

ISIN
LU1322113611
Kategori
Ränte - övriga obligationer
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
1 december 2015

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Karsten Rosenkilde
Förvaltat fonden sedan
15 juni 2009
DWS Investment S.A.2, Boulevard Konrad Adenauer1115 Luxembourg
+352 42101-1http://www.dws.lu
Lång ränta
93.6 %
Övrigt
4.0 %
Kort ränta
2.4 %
DWS Invest Macro Bonds I FC
0.9 %
CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. 0.38%
0.7 %
B.A.T. International Finance p.l.c. 2.25%
0.6 %
Shell International Finance B.V. 0.88%
0.6 %
Shell International Finance B.V. 0.5%
0.6 %
Verizon Communications Inc. 2.88%
0.6 %
DWS Invest Corporate Hyb Bds FC
0.5 %
Daimler International Finance BV 0.25%
0.5 %
DWS Invest ESG Global Corp Bds ID
0.5 %
Heimstaden Bostad AB 3.25%
0.5 %
Illinois Tool Works Inc. 0.62%
0.5 %
Stryker Corporation 1%
0.5 %
Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda tjänsterna, accepterar du att vi använder cookies.Läs mer