DWS Invest China Bonds SEK LCH

Ränte - övriga obligationer
Utveckling 1 år+ 0.31 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-07-10)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
1007.33 SEK
Kursförändring en dag
- 0.03 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1.35 %
Varav förvaltningsavgift
1.1 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
0 %
DW
DWS Invest China Bonds SEK LCH

Målet med placeringspolicyn är att åstadkomma en varaktig värdeökning. För att uppnå detta investerar fonden framför allt i statsobligationer från kinesiska och internationella utfärdare utställda i eller säkrade mot renminbi, samt i checkkonton. Investeringar i värdepapper utställda i renminbi utförs via offshore-marknader i renminbi och via den kinesiska onshoremarknaden. Urvalet av enskilda investeringar görs av fondförvaltaren. Valutan för delfonden är USD, valutan för andelsklassen är CHF. Avkastningen och kursvinsterna delas inte ut, utan placeras i fonden igen. Varje värderingsdag kan du kräva att andelarna löses in. Inlösningen flr endast avbrytas i ovanliga fall, med hänsyn till dina intressen som investerare.

ISIN
LU1322112563
Kategori
Ränte - övriga obligationer
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
1 december 2015

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Thomas Kwan
Förvaltat fonden sedan
1 april 2012
DWS Investment S.A.2, Boulevard Konrad Adenauer1115 Luxembourg
+352 42101-1http://www.dws.lu
Lång ränta
95.2 %
Kort ränta
3.5 %
Övrigt
1.4 %
United States Treasury Notes 1.38%
13.9 %
China Development Bank 2.5%
4.2 %
Industrial and Commercial Bank of China (Asia) Limited 5.12%
2.9 %
China Overseas Finance (Cayman) II Ltd. 5.5%
2.8 %
NWD (MTN) Limited 5.25%
2.6 %
Hongkong Land Finance (Cayman Islands) Company Limited 4.5%
2.5 %
CK Hutchison International (17) (II) Limited 2.25%
2.5 %
CNOOC Finance 2011 Limited 4.25%
2.4 %
PCCW-HKT Capital No.5 Limited 3.75%
2.4 %
Cnpc Overseas Capital Ltd. 4.5%
2.4 %