DWS Invest Global Bonds SEK LCH

Ränte - övriga obligationer
Utveckling 1 år+ 1.79 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-02-21)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
989.12 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.01 %
Jämför
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den ska skickas samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den skickas nästföljande handelsdag och NAV-kursen kan ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1.03 %
Varav förvaltningsavgift
0.9 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
0 %
DW
DWS Invest Global Bonds SEK LCH

Syftet med investeringspolicyn är att uppnå en hållbar kapitaltillväxt. För att uppnå detta investerar fonden i hela världen i statsobligationer, obligationer utfärdade av statliga myndigheter, tillgångssäkrade värdepapper och säkerställda obligationer. Statliga myndigheter inkluderar centralbanker, myndigheter, regionala myndigheter och överstatliga myndigheter. Företagsobligationer och obligationer från tillväxtmarknader kan ingå. Derivat kan användas i investeringssyfte. Urvalet av individuella investeringar görs av fondförvaltaren. Valutan för delfonden är EUR, valutan för andelsklassen är CHF. Avkastningen och kursvinsterna delas inte ut, utan placeras i fonden igen. Varje värderingsdag kan du kräva att andelarna löses in. Inlösningen flr endast avbrytas i ovanliga fall, med hänsyn till dina intressen som investerare.

ISIN
LU1281067741
Kategori
Ränte - övriga obligationer
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
30 september 2015

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Bernhard Falk
Förvaltat fonden sedan
1 augusti 2019
DWS Investment S.A.2, Boulevard Konrad Adenauer1115 Luxembourg
+352 42101-1http://www.dws.lu
Lång ränta
77.1 %
Kort ränta
22.6 %
Övrigt
0.3 %
Japan (Government Of) 0.1%
5.7 %
DWS Floating Rate Notes IC
5.0 %
Japan (Government Of) 0.1%
4.7 %
Germany (Federal Republic Of) 2.25%
4.3 %
United States Treasury Notes 1.5%
3.5 %
United States Treasury Notes
2.9 %
Bank of America Corporation 2.37%
2.7 %
Cooperatieve Rabobank U.A. 11%
2.6 %
Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda tjänsterna, accepterar du att vi använder cookies.Läs mer