BSF Systematic ESG World Equity A2 USD

Global, mix bolag
Utveckling 1 år+ 5.53 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-08-07)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
152.16 USD
Kursförändring en dag
+ 0.68 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1.07 %
Varav förvaltningsavgift
0.8 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
0 %
BS
BSF Systematic ESG World Equity A2 USD

Fonden strävar efter att uppnå en exponering mot aktier med en mätbar, positiv inverkan. Detta innebär att fonden strävar efter att investera i aktier i företag som bidrar med en mätbar, positiv skillnad för samhället vad gäller hälsa, välfärd och miljö. Fonden strävar efter att skaffa sig en investeringsexponering på minst 80 procent mot aktier i företag hemmahörande eller som bedriver sin huvudsakliga verksamhet i utvecklade länder världen över. Fonden kan, när det bedöms vara lämpligt, investera i penningmarknadsinstrument (dvs. skuldförbindelser med korta löptider), inlåning och kontanter. Aktierelaterade värdepapper omfattar finansiella derivatinstrument (dvs. investeringar vars kurser grundas på en eller flera underliggande tillgångar).

ISIN
LU1254583351
Kategori
Global, mix bolag
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
20 augusti 2015

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Anna Hawley
Förvaltat fonden sedan
20 augusti 2015
BlackRock (Luxembourg) SA6D route de TrèvesL-2633 Luxembourg
+44 20 77433000http://www.blackrock.com
Aktier
96.4 %
Kort ränta
3.6 %

Största regioner

USA 64.3 %
Euroland 10.3 %
Japan 8.2 %
Europa exkl. euroland 5.7 %

Största branscher

Teknik
18.0 %
Finans
14.9 %
Sjukvård
14.7 %
Industri
10.9 %
Konsument, cyklisk
10.5 %
Konsument, stabil
8.7 %