Swedbank Robur Access Asien

Asien ex Japan
Utveckling 1 år+ 11.89 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-08-07)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
269.16 SEK
Kursförändring en dag
- 0.52 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
0.2 %
Varav förvaltningsavgift
0.2 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
75 %
Sw
Swedbank Robur Access Asien

Access Asien är en aktiefond som placerar i företag inom olika branscher i Asien exklusive Japan. Förvaltningen av fonden är indexnära och målsättningen är att så långt som möjligt efterlikna sammansättningen av indexet MSCI AC Asia Ex Japan Net. Fondens jämförelseindex följer utvecklingen av stora och medelstora bolag på de asiatiska aktiemarknaderna, exklusive Japan. Det förväntas dock kunna uppstå skillnader i avkastningen mellan fonden och index eftersom fonden följer fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar och har ett fördjupat hållbarhetsarbete. Vilket bland annat innebär att företag exkluderas om de bryter mot internationella konventioner och begår allvarliga miljöbrott, producerar kontroversiella produkter som tex alkohol, tobak och vapen. För att se den fullständiga listan på fondens exkluderingar och läsa mer om fonden se informationsbroschyren.

ISIN
SE0007074117
Kategori
Asien ex Japan
Belåningsgrad
75 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
23 september 2015

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Johan Andreasson
Förvaltat fonden sedan
23 september 2015
Swedbank Robur Fonder ABMalmskillnadsgatan 32105 34 Stockholm
+46 8 585 92400http://www.swedbankrobur.se
Aktier
110.4 %

Största regioner

Asien tillväxt 61.1 %
Asien 38.4 %
USA 0.4 %
Storbritannien 0.0 %

Största branscher

Teknik
21.4 %
Finans
18.9 %
Konsument, cyklisk
16.7 %
Kommunikation
13.5 %
Industri
5.6 %
Fastigheter
5.4 %
Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share
9.3 %
Tencent Holdings Ltd
7.8 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
7.2 %
Samsung Electronics Co Ltd
4.8 %
AIA Group Ltd
2.3 %
Meituan Dianping
1.7 %
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd
1.4 %
China Construction Bank Corp Class H
1.4 %
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H
1.3 %