Swedbank Robur Access Sverige

Sverige
Utveckling 1 år+ 12.72 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-10-20)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
224.36 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.47 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
85 %
Årlig avgift
0.2 %
Varav förvaltningsavgift
0.2 %
Resultatbaserad avgift
Sw
Swedbank Robur Access Sverige

Access Sverige är en aktiefond som placerar i företag inom olika branscher i Sverige. Förvaltningen av fonden är indexnära och målsättningen är att så långt som möjligt efterlikna sammansättningen av indexet OMX Stockholm Benchmark Cap GI. Fondens jämförelseindex följer utvecklingen av ett urval av de största och mest omsatta aktierna på Nasdaq OMX Stockholm AB. Det förväntas dock kunna uppstå skillnader i avkastningen mellan fonden och index eftersom fonden följer fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar och har ett fördjupat hållbarhetsarbete. Vilket bland annat innebär att företag exkluderas om de bryter mot internationella konventioner och begår allvarliga miljöbrott, producerar kontroversiella produkter som tex alkohol, tobak och vapen. För att se den fullständiga listan på fondens exkluderingar och läsa mer om fonden se informationsbroschyren.

ISIN
SE0007074075
Kategori
Sverige
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
10 september 2015

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Linnea Zanetti
Förvaltat fonden sedan
10 september 2015
Swedbank Robur Fonder ABMalmskillnadsgatan 32105 34 Stockholm
+46 8 585 92400http://www.swedbankrobur.se
Aktier
102.4 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 94.9 %
Storbritannien 3.2 %
Euroland 2.0 %

Största branscher

Industri
38.0 %
Finans
15.4 %
Teknik
12.5 %
Sjukvård
8.2 %
Fastigheter
6.4 %
Konsument, stabil
6.1 %