Enter Småbolagsfond A

Sverige, små-/medelstora bolag
Utveckling 1 år+ 60.3 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2021-01-20)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
3418.7 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.91 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
80 %
Årlig avgift
1.56 %
Varav förvaltningsavgift
1.5 %
Resultatbaserad avgift
En
Enter Småbolagsfond A

Enter Småbolagsfond är en fond med hållbar inriktning som placerar huvudsakligen på den svenska marknaden. Den äger inte värdepapper i bolag som tillverkar landminor, kluster- och atomvapen, bolag som äger fossila tillgångar för exploatering eller bolag som producerar pornografi. Fonden investerar heller inte i bolag som producerar alkohol, tobak, vapen, spel samt distribuerar pornografi. Målsättningen är att skapa god avkastning genom att investera i mindre bolag på Stockholmsbörsen. Avkastningen för småbolag har historiskt sett varit mer positiv än för större bolag. Investeringsstrategin bygger på att identifiera bolag som har en tydlig tillväxtpotential (organisk, via expansion eller förvärv), sund och uthållig affärsmodell, bra management samt gärna stark eller växande marknadsposition. Investeringsmetoden är tydligt aktiv vilket innebär att fonden investerar oberoende av respektive bolags marknadsvärde eller storlek inom småbolagssektorn.

ISIN
SE0007413398
Kategori
Sverige, små-/medelstora bolag
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
1 september 2015

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Jon Hyltner
Förvaltat fonden sedan
5 september 2019
Enter Fonder ABBox 7415103 86 Stockholm
+46 8 7905700http://www.enterfonder.se
Aktier
97.1 %
Kort ränta
2.9 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 94.7 %
Euroland 5.3 %
Australasien 0 %
Mellanöstern 0 %

Största branscher

Industri
26.8 %
Teknik
23.1 %
Fastigheter
12.2 %
Sjukvård
11.5 %
Konsument, cyklisk
10.0 %
Kommunikation
9.7 %