Nordea 1 - Flexible Fixed Income HB SEK

Ränte - övriga obligationer
Utveckling 1 år+ 1.65 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-05-22)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
1005.38 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.36 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1.08 %
Varav förvaltningsavgift
0.8 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
80 %
No
Nordea 1 - Flexible Fixed Income HB SEK

Fonden är en global räntefond. Förvaltaren strävar efter att hålla fonden marknadsneutral under en börscykel. Fondens medel placeras främst i statsobligationer, realränteobligationer, företagsobligationer, obligationer från tillväxtländer i hårda eller nationella valutor, säkerställda obligationer, konvertibler, kreditderivat (CDS) och i fonder. Högst 20 procent av delfondens medel kan placeras i bostadsobligationer och andra värdepapperiserade krediter. Fonden kan placera upp till 10 procent av sina medel i börsnoterade fonder. Fonden får ha en viss andel likvida medel samt placera i derivat.

ISIN
LU0915366768
Kategori
Ränte - övriga obligationer
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
22 juni 2015

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Karsten Bierre
Förvaltat fonden sedan
2 maj 2013
Nordea Investment Funds SA562, rue de NeudorfL-2220 Luxembourg
00352 43 39 50 1http://www.nordea.lu
Lång ränta
120.6 %
FUT EURO-BOBL JUN 20
11.4 %
Euro-Schatz Fut 6/2020
11.1 %
United States Treasury Notes 2.62%
5.7 %
United States Treasury Notes 0.25%
5.5 %
United States Treasury Notes 0.88%
5.1 %
United States Treasury Notes 2%
4.5 %
United States Treasury Notes 1.75%
4.3 %
Jyske Realkredit A/S 1%
4.2 %
United States Treasury Notes 2.5%
2.8 %