Elementa

Hedgefond, lång/kort, Europa
Utveckling 1 år+ 33.02 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-09-30)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
1893.65 SEK
Kursförändring en dag
0 %
Handlas
Månadsvis
Stopptid köp
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
2020-11-20 11:00
Stopptid sälj
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
2020-11-06 11:00
Minsta köpbelopp
50000 SEK
Belåningsgrad
60 %
Årlig avgift
1.64 %
Varav förvaltningsavgift
1.5 %
Resultatbaserad avgift
25 %
El
Elementa

Fonden är absolutavkastande med målsättningen att ge andelsägarna en hög avkastning över tid, oberoende av den generella marknadsutvecklingen. Förvaltningen är analysdriven och med Norden som huvudmarknad. Fonden inriktar sig på små och medelstora bolag både för investeringar och blankningar. Fondens huvudinriktning är aktier men kan även investera i företagsobligationer.

ISIN
SE0006852281
Kategori
Hedgefond, lång/kort, Europa
Belåningsgrad
60 %
UCITS
Nej
Fondens startdatum
5 mars 2015

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Marcus Wahlberg
Förvaltat fonden sedan
5 mars 2015
Elementa Management ABLinnégatan 6114 47 Stockholm
+46 (0)8-660 02 25http://www.elementamanagement.se