Pareto Global Corporate Bond A

Ränte - övriga obligationer
Utveckling 1 år- 6.34 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-05-20)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
98.56 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.24 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1.18 %
Varav förvaltningsavgift
1 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
85 %
Pa
Pareto Global Corporate Bond A

Fonden investerar i ränte- och räntebäranda värdepapper utgivna av företag, myndigheter, regeringar och kommuner. De värdepapper omfattar främst företagsobligationer, men även förlagslån och säkerställande obligationer. Investeringarna förväntas ge fonden en högre risk och avkastning än traditionella räntebärande värdepapper. Delfonden har ett globalt investeringsmandat, men kommer at investera främst i utvecklade marknader. Den genomsnittliga löptiden (duration) ska ligga mellan 0 och 7 år.

ISIN
LU1199945780
Kategori
Ränte - övriga obligationer
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
23 mars 2015

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Stefan Ericson
Förvaltat fonden sedan
23 mars 2015
Pareto Asset Management ASDronning Mauds gate 3,NO-0123 Oslo
+47 22 878700http://www.paretoam.com
Lång ränta
92.0 %
Kort ränta
8.0 %
UPM KYMMENE OYJ 7,45 NOTES
4.1 %
Scan Bidco A/S 6.75%
3.6 %
Iron Mountain Europe PLC 3.88%
3.4 %
Jacob Holm & Sonner Holding AS
3.3 %
NextEra Energy Operating Partners LP 3.88%
3.0 %
Getlink Se 3.62%
2.9 %
Garfunkelux Holdco 3 SA rEGs 0% 2023-09-01
2.8 %
Walnut Bidco PLC 9.12%
2.5 %
Stora Enso Oyj
2.3 %
Telefon Ericsson 4,125 % Notes 2012-15.5.22 Sr
2.2 %