SPP Grön Obligationsfond A

Ränte - SEK obligationer, medellånga
Utveckling 1 år+ 1.96 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-01-23)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
103.66 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.03 %
Jämför
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den ska skickas samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den skickas nästföljande handelsdag och NAV-kursen kan ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
0.31 %
Varav förvaltningsavgift
0.3 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
0 %
SP
SPP Grön Obligationsfond A

SPP Grön Obligationsfond är en aktivt förvaltad räntefond med fokus på hållbarhet och investerar i så kallade gröna obligationer. Gröna obligationer definieras som obligationer och andra räntebärande finansiella instrument med uttalade hållbarhetsteman, som har en klart positiv effekt på miljö och samhälle. Fonden avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption, allvarlig klimat– och miljöskada, kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen) samt tobak. Vi exkluderar även bolag inom vissa enskilda sektorer som bedöms vara ohållbara. Fonden exkluderar hela sektorn Energi, samt bolag med stora fossilreserver. Därutöver avstår vi från att investera i bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av vapen, alkohol, spel, pornografi och andra marknadsanpassade exkluderingar.

ISIN
SE0006763967
Kategori
Ränte - SEK obligationer, medellånga
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
2 mars 2015

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Helena Lindahl
Förvaltat fonden sedan
2 mars 2015
SPP Fonder ABVasagatan 10105 39 Stockholm
+46 8 6142450http://www.sppfonder.se
Lång ränta
114.3 %
STH 5Y 2003
15.3 %
STH 2Y 2003
7.1 %
SGB 2Y 2003
7.0 %
DnB Boligkreditt AS 0.75%
5.0 %
Swedbank AB (publ) 1%
3.5 %
Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda tjänsterna, accepterar du att vi använder cookies.Läs mer