SPP Grön Obligationsfond A

Ränte - SEK obligationer, medellånga
Utveckling 1 år+ 0.39 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-08-04)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
104.18 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.05 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
0.31 %
Varav förvaltningsavgift
0.3 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
0 %
SP
SPP Grön Obligationsfond A

SPP Grön Obligationsfond är en aktivt förvaltad räntefond med fokus på hållbarhet och investerar i gröna obligationer. De definieras som obligationer och andra räntebärande finansiella instrument med uttalade hållbarhetsteman, som har en klart positiv effekt på miljö och samhälle. Fonden följer våra hållbarhetskriterier som innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt/folkrätt, korruption, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 % kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi och cannabis samt så exkluderas hela energisektorn (sektor 10 utvinning av kol, olja, gas) och bolag vars omsättning till mer än 50 % kommer från produktion och/eller distribution av fossila bränslen i övriga sektorer samt bolag med stora fossilreserver.

ISIN
SE0006763967
Kategori
Ränte - SEK obligationer, medellånga
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
2 mars 2015

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Helena Lindahl
Förvaltat fonden sedan
2 mars 2015
SPP Fonder ABVasagatan 10105 39 Stockholm
+46 8 6142450http://www.sppfonder.se
Lång ränta
107.2 %
Fabege AB
3.1 %
Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Ab 1.54%
2.9 %
Willhem AB loan 127 green
2.7 %
Nordea Hypotek AB
2.4 %
SR-Boligkreditt AS 0.01%
2.4 %