IKC Fastighetsfond A

Branschfond, fastighetsbolag övriga
Utveckling 1 år+ 11.47 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-10-29)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
192.76 SEK
Kursförändring en dag
+ 2.08 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
0 %
Årlig avgift
1.04 %
Varav förvaltningsavgift
1 %
Resultatbaserad avgift
IK
IKC Fastighetsfond A

Fonden är en aktiefond som investerar i överlåtbara värdepapper med särskild inriktning mot den svenska bygg- och fastighetsmarknaden. Fonden kan också investera i bolag som bedriver hotellverksamhet. 30 procent av fondens tillgångar kan investeras i bygg- och fastighetsrelaterade tillgångar globalt utan geografisk begränsning. Maximalt 10 procent av fondförmögenheten får placeras i andra andelar i andra fonder. Fonden investerar i företag som förvaltarna bedömer kunna få en gynnsam värdeutveckling. Placeringshorisonten är lång.

ISIN
SE0006600243
Kategori
Branschfond, fastighetsbolag övriga
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
19 januari 2015

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Inge Knutsson
Förvaltat fonden sedan
15 april 2019
IKC Fonder ABRundelsgatan 1420312 Malmö
+46 406607000http://www.ikcfonder.se
Aktier
94.6 %
Kort ränta
5.4 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 100 %
Afrika 0 %
Storbritannien 0 %
Asien tillväxt 0 %

Största branscher

Fastigheter
100 %