Catella Credit Opportunity

Ränte - SEK obligationer,företag
Utveckling 1 år- 1.18 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-07-07)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
114.49 SEK
Kursförändring en dag
- 0.01 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
0.99 %
Varav förvaltningsavgift
0.95 %
Resultatbaserad avgift
20 %
Belåningsgrad
80 %
Ca
Catella Credit Opportunity

En aktivt förvaltad räntefond med fokus på företagsobligationer emitterade i Norden. Fonden har med sitt breda mandat en större verktygslåda för att bättre kunna anpassa sig till olika marknadsscenarion. Fonden investerar i hela den räntebärande kapitalstrukturen. Fonden eftersträvar en absolut avkastning, derivat kommer att användas såväl opportunistiskt som för att såväl skydda kapitalet mot de två primära riskerna; ränterisk och kreditrisk.

ISIN
SE0002949784
Kategori
Ränte - SEK obligationer,företag
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Nej
Fondens startdatum
24 november 2014

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Thomas Elofsson
Förvaltat fonden sedan
5 september 2016
Catella Fondförvaltning ABPO Box 732810390 Stockholm
+46 8 6142500http://www.catellafonder.se
Lång ränta
96.6 %
Kort ränta
2.1 %
Aktier
1.3 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 100 %

Största branscher

Fastigheter
100 %
Euro-Bund Future 6/2020
13.5 %
Kommuninvest I Sverige AB 0.38%
5.6 %
Kommuninvest i Sverige AB
3.9 %
M2AM series no 3
3.4 %
Cibus Nordic Real Estate AB
3.4 %
Transcom Holding AB 6.5%
2.6 %
Intrum Ab 3.5%
2.5 %
GPG Bonds 2019 2023
2.5 %
Bayport social bond 2019_2022 II
2.4 %