Jupiter Dynamic Bond L SEK Acc HSC

Ränte - övriga obligationer
Utveckling 1 år+ 3.87 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-05-22)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
111.53 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.49 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1.45 %
Varav förvaltningsavgift
1.25 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
0 %
Ju
Jupiter Dynamic Bond L SEK Acc HSC

Fondens mål är att investera i obligationer med hög avkastning, obligationer med god kreditriskvärdering, konvertibla skuldebrev samt andra obligationer.

ISIN
LU1074970135
Kategori
Ränte - övriga obligationer
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
6 november 2014

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Ariel Bezalel
Förvaltat fonden sedan
8 maj 2012
Jupiter Asset Management International S.A.5, rue Heienhaff,L-1736 Senningerberg,Grand Duchy of Luxembourg
Lång ränta
80.4 %
Kort ränta
13.4 %
Övrigt
5.4 %
Aktier
0.8 %

Största regioner

Storbritannien 100 %

Största branscher

Finans
100 %
United States Treasury Notes 2.25%
9.8 %
United States Treasury Notes 2.75%
5.8 %
Australia (Commonwealth of) 4.5%
5.1 %
United States Treasury Bonds 3%
3.4 %
Australia (Commonwealth of) 3.25%
2.2 %
Australia (Commonwealth of) 3.75%
2.1 %
United States Treasury Bonds 2.25%
2.0 %
United States Treasury Notes 1.62%
2.0 %
Australia (Commonwealth of) 3%
1.8 %
Virgin Media Receivables Financing I DAC 5.5%
1.7 %