Handelsbanken Hållbar Energi A1 SEK

Branschfond, ny energi
Utveckling 1 år+ 77.99 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-10-20)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
324.89 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.96 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
80 %
Årlig avgift
1.5 %
Varav förvaltningsavgift
1.5 %
Resultatbaserad avgift
Ha
Handelsbanken Hållbar Energi A1 SEK

Fonden är en aktiefond som ska placera globalt i företag som utvecklar eller använder teknologier och metoder för att begränsa den globala uppvärmningen genom att direkt eller indirekt begränsa utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser, häribland företag som positivt kan bidra till effektivare energianvändning genom bl.a. alternativa energikällor och miljöteknik. Fonden är en värdepappersfond (UCITS) som får investera i följande tillgångsslag: - i överlåtbara värdepapper, - i penningmarknadsinstrument, - i derivatinstrument, - i fondandelar (totalt maximalt 10 procent av fondförmögenheten), och - på konto i kreditinstitut. Fonden inriktar sina investeringar på förnybar energi och energieffektivisering, och har en restriktiv hållning till investeringar i fossila bränslen.

ISIN
SE0005965662
Kategori
Branschfond, ny energi
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
8 oktober 2014

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Patric Lindqvist
Förvaltat fonden sedan
1 oktober 2015
Handelsbanken Fonder ABBLASIEHOLMSTORG 12106 70 Stockholm
+46 8 7011000http://www.handelsbanken.se/fonder
Aktier
95.5 %
Kort ränta
4.5 %

Största regioner

USA 35.4 %
Asien tillväxt 21.4 %
Europa exkl. euroland 16.2 %
Euroland 15.5 %

Största branscher

Teknik
30.5 %
Industri
27.4 %
Allmännyttigt
19.8 %
Konsument, stabil
9.7 %
Råvaror
4.4 %
Fastigheter
4.1 %