Handelsbanken Euro Ränta

Ränte - euro obligationer, korta
Utveckling 1 år- 3.61 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-10-20)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
2029.84 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.2 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
90 %
Årlig avgift
0.2 %
Varav förvaltningsavgift
0.2 %
Resultatbaserad avgift
Ha
Handelsbanken Euro Ränta

Fonden är en räntefond med en genomsnittlig återstående räntebindningstid på upp till ett år som placerar i värdepapper denominerade i euro. Fondens syfte är att med god riskspridning över tiden uppnå en avkastning som på lång sikt överstiger avkastningen på euro-områdets korträntemarknad. Fondens basvaluta är EUR. Fonden är en värdepappersfond (UCITS) som får investera i följande tillgångsslag - i räntebärande överlåtbara värdepapper, - i penningmarknadsinstrument, - i derivatinstrument i vilka avräkning sker i euro, - i fondandelar (totalt maximalt 10 procent av fondförmögenheten), och - på konto i kreditinstitut. Denna fond förvaltas med utgångspunkt i fondbolagets Hållbarhetsstrategi. För närmare beskrivning av strategin se ovan under rubriken ”Ansvarsfulla investeringar, hållbarhet och ägarstyrning”.

ISIN
SE0005965704
Kategori
Ränte - euro obligationer, korta
Belåningsgrad
90 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
26 september 2014

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Alexander Gullnäs
Förvaltat fonden sedan
1 november 2017
Handelsbanken Fonder ABBLASIEHOLMSTORG 12106 70 Stockholm
+46 8 7011000http://www.handelsbanken.se/fonder
Lång ränta
72.3 %
Kort ränta
26.5 %
Övrigt
1.2 %
Fastighets AB Balder (publ) 0.02%
3.6 %
Alfa Laval Treasury International AB 1.38%
2.9 %
Volkswagen Leasing GmbH 0.5%
2.8 %
Kemira ?150m 2.250 due 2022
2.8 %
Hexagon Di Fc 2020-10-23 Eur
2.8 %
Hemso Fastighets AB 0%
2.8 %
Akelius Residential Property Ab 1.5%
2.4 %
Sato Corp 2.25%
2.3 %
EUR 250M FIXED RATE NOTES 2021
2.3 %
BMW Finance N.V. 0.02%
2.2 %