Didner & Gerge Small & Microcap

Europa, småbolag
Utveckling 1 år+ 28.93 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-11-23)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
223.26 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.48 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
80 %
Årlig avgift
1.6 %
Varav förvaltningsavgift
1.6 %
Resultatbaserad avgift
Di
Didner & Gerge Small & Microcap

Målsättningen är att med ett rimligt risktagande långsiktigt prestera en avkastning som överträffar relevanta jämförelseindex.

ISIN
SE0005962347
Kategori
Europa, småbolag
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
28 augusti 2014

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Henrik Sandell
Förvaltat fonden sedan
28 augusti 2014
Didner & Gerge Fonder ABDragarbrunnsgatan 45 Uppsala
+46 18640540http://www.didnergerge.se
Aktier
94.0 %
Kort ränta
6.0 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 34.9 %
Euroland 34.3 %
Storbritannien 21.8 %
USA 6.0 %

Största branscher

Kommunikation
29.6 %
Teknik
17.2 %
Industri
16.4 %
Konsument, cyklisk
13.8 %
Konsument, stabil
9.5 %
Sjukvård
8.1 %