Coeli Nordisk Företagsobligation R SEK

Ränte - SEK obligationer,företag
Utveckling 1 år- 4.5 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-07-10)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
108 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.15 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1.17 %
Varav förvaltningsavgift
1 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
80 %
Co
Coeli Nordisk Företagsobligation R SEK

Coeli Nordisk Företagsobligationsfond - Lux är en räntefond som erbjuder aktiv förvaltning inom företagsobligationer utgivna av företag som är hemmahörande eller aktiva i Norden. Investeringar kan ske både i obligationer med hög kreditvärdighet och i obligationer med låg eller ingen kreditrating. Investeringar föregås av traditionell bolagsanalys där stor vikt läggs vid bolagens affärsmodell och deras förmåga att leverera stabil lönsamhet.

ISIN
LU1028962543
Kategori
Ränte - SEK obligationer,företag
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
18 juni 2014

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Gustav Fransson
Förvaltat fonden sedan
18 juni 2014
Coeli Asset Management ABCoeli AB111 57 Stockholm
+46 8 54591640http://www.coeli.se
Lång ränta
89.0 %
Kort ränta
9.2 %
Övrigt
1.9 %
Sirius Intl47-S FRN
4.2 %
Lansforsakringar Hypotek AB
4.0 %
Ocean Yield ASA 6.81%
3.2 %
GJENSIDIGE FORS ASA 1444 FRN STEP C SUB
3.1 %
Swedbank Hypotek 194
3.0 %
B2Holding ASA 4.75%
2.8 %
Tryg Forsikring A/S 3.02%
2.8 %
4FINANC 2205 RB
2.6 %
Klarna Bank Ab 5.93%
2.5 %
Protector Forsikring ASA 3.95%
2.5 %