Nordnet Indeksirahasto Suomi

Finland
Utveckling 1 år+ 9.74 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2021-01-26)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
205.68 EUR
Kursförändring en dag
+ 0.67 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
85 %
Årlig avgift
0 %
Varav förvaltningsavgift
0 %
Resultatbaserad avgift
No
Nordnet Indeksirahasto Suomi

Fonden är en aktieindexfond med inriktning på den finska marknaden och fondens målsättning är att efterbilda sammansättningen hos aktieindexet OMX Helsinki 25 Index och därmed även återspegla den avkastning som indexet genererar.

ISIN
SE0005993102
Kategori
Finland
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
17 juni 2014

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Tobias Övelius
Förvaltat fonden sedan
17 juni 2014
Öhman FonderMäster Samuelsgatan 6103 98 Stockholm
+46 20525300http://www.ohman.se/fonder
Aktier
96.8 %
Övrigt
3.2 %

Största regioner

Euroland 99.6 %
Europa exkl. euroland 0.4 %
Australasien 0 %
Afrika 0 %

Största branscher

Industri
18.8 %
Finans
18.7 %
Råvaror
17.7 %
Energi
11.7 %
Teknik
11.2 %
Allmännyttigt
5.2 %