Allianz Asian Small Cap Equity AT15 USD

Asien ex Japan, små-/medelstora bolag
Utveckling 1 år+ 33.06 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-07-06)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
15.83 USD
Kursförändring en dag
+ 1.21 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
2.12 %
Varav förvaltningsavgift
2.05 %
Resultatbaserad avgift
20 %
Belåningsgrad
70 %
Al
Allianz Asian Small Cap Equity AT15 USD

Fondens mål är att skapa långsiktig kapitaltillväxt genom att investera på asiatiska aktiemarknader med fokus på småbolag. Investerar minst 70 procent av fondens tillgångar direkt i aktier och monsvarande värdepapper i små bolag vars säte finns i ett land där ett bolag i indexet MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap (net) index har sitt säte eller vars försäljning eller vinst till övervägande del skapas i dessa länder.

ISIN
LU1055786526
Kategori
Asien ex Japan, små-/medelstora bolag
Belåningsgrad
70 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
13 maj 2014

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Stuart Winchester
Förvaltat fonden sedan
1 januari 2020
Allianz Global Investors GmbHBockenheimer Landstrasse 42-4460323 Frankfurt am Main
+49 (0) 69 2443-1140http://www.allianzglobalinvestors.de
Aktier
96.4 %
Kort ränta
4.8 %

Största regioner

Asien 50.4 %
Asien tillväxt 45.4 %
Australasien 4.1 %

Största branscher

Teknik
43.3 %
Sjukvård
29.9 %
Konsument, stabil
11.2 %
Konsument, cyklisk
7.2 %
Fastigheter
7.0 %
Industri
0.8 %
Parade Technologies Ltd
5.5 %
Koh Young Technology Inc
5.5 %
CanSino Biologics Inc Class H
4.9 %
Hutchison China MediTech Limited - American Depositary Shares
4.8 %
Taiwan Surface Mounting Technology Corp
4.4 %
Alphamab Oncology Ordinary Shares
4.2 %
Jinyu Bio-Technology Co Ltd
4.0 %
Aspeed Technology Inc
4.0 %
C&S Paper Co Ltd
4.0 %
Nissin Foods Co Ltd
3.9 %
MicroPort Scientific Corp
2.6 %
Robinsons Land Corp
2.1 %