Cicero Nordic Corporate Bond A

Ränte - SEK obligationer,företag
Utveckling 1 år+ 4.65 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-02-21)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
115.52 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.02 %
Jämför
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den ska skickas samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den skickas nästföljande handelsdag och NAV-kursen kan ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
0.94 %
Varav förvaltningsavgift
0.9 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
85 %
Ci
Cicero Nordic Corporate Bond A

Cicero Nordic Corporate Bond är en hållbar aktivt förvaltad nordisk räntefond med låg/medelrisk där 60-80% placeras i företagspapper med lägre kreditvärdighet (High Yield). Diversifierad portfölj med 50-100 innehav med tyngdpunkt på räntepapper med rating BB. Ansvarsfulla investeringar - vi är övertygade om att bolag som drivs långsiktigt hållbart är de bolag som kommer att gynna våra andelsägare i form av bra avkastning över tid. Med utgångspunkt från ett antal FN-konventioner och internationella normer avstår vi från att placera i: Bolag som bryter mot internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption samt bolag som förknippas med illegala eller kontroversiella vapen – exempelvis klustervapen. Fonden tillämpar därutöver en negativ etisk branschscreening och väljer bort bolag där mer än 5% av omsättningen härrör från följande verksamhetsområden: Vapen, Tobaksprodukter, Alkohol, Spel, Pornografi, Fossila bränslen.

ISIN
SE0005757275
Kategori
Ränte - SEK obligationer,företag
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
10 mars 2014

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Oscar Sterndahlen
Förvaltat fonden sedan
1 januari 2016
Cicero Fonder ABMäster Samuelsgatan 1111 44 Stockholm
+46 8 4401380http://www.cicerofonder.se
Lång ränta
91.0 %
Kort ränta
6.0 %
Övrigt
3.0 %
HEIM SEK Capital Securities
1.9 %
Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Ab 3.46%
1.8 %
M2 Asset Management AB (publ)
1.7 %
Nordea Bank --- (no min.) Perpetual Non-Call Additional Tier 1 Notes 2015-Without Fixed Maturity Flo
1.7 %
Bank Norwegian As
1.7 %
Akelius Residential Property Ab 3.88%
1.7 %
European Energy A.S
1.6 %
Bewi Group AB (publ)
1.6 %
DigiPlex Norway Holding 2 AS Senior Secured Bond Issue 2019/2024
1.6 %
Hoist Kredit AB
1.6 %
Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda tjänsterna, accepterar du att vi använder cookies.Läs mer