Cicero Nordic Corporate Bond A

Ränte - SEK obligationer,företag
Utveckling 1 år- 1.21 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-07-07)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
111.14 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.04 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
0.94 %
Varav förvaltningsavgift
0.9 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
85 %
Ci
Cicero Nordic Corporate Bond A

Cicero Nordic Corporate Bond är en hållbar aktivt förvaltad nordisk räntefond med låg/medelrisk där 60-80% placeras i företagspapper med lägre kreditvärdighet (High Yield). Diversifierad portfölj med 50-100 innehav med tyngdpunkt på räntepapper med rating BB. Ansvarsfulla investeringar - vi är övertygade om att bolag som drivs långsiktigt hållbart är de bolag som kommer att gynna våra andelsägare i form av bra avkastning över tid. Med utgångspunkt från ett antal FN-konventioner och internationella normer avstår vi från att placera i: Bolag som bryter mot internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption samt bolag som förknippas med illegala eller kontroversiella vapen – exempelvis klustervapen. Fonden tillämpar därutöver en negativ etisk branschscreening och väljer bort bolag där mer än 5% av omsättningen härrör från följande verksamhetsområden: Vapen, Tobaksprodukter, Alkohol, Spel, Pornografi, Fossila bränslen.

ISIN
SE0005757275
Kategori
Ränte - SEK obligationer,företag
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
10 mars 2014

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Oscar Sterndahlen
Förvaltat fonden sedan
1 januari 2016
Cicero Fonder ABMäster Samuelsgatan 1111 44 Stockholm
+46 8 4401380http://www.cicerofonder.se
Lång ränta
89.9 %
Kort ränta
7.8 %
Övrigt
2.3 %
Senior Unsecured Bonds
2.9 %
Telia 77 FRN
2.9 %
Nordnet AB SEK 500,000,000 AT1
2.3 %
Akelius Residential Property Ab 3.88%
2.0 %
European Energy A.S 5.35%
2.0 %
Smakraft AS
1.9 %
Bewi Group AB (publ)
1.9 %
CIBUSNORDI FRN DEBT 20230612
1.9 %
SANOLIUM FRN DEBT 20240926
1.9 %
OP Corporate Bank plc 1.78%
1.9 %