Swedbank Robur Företagsobligationsfond A

Ränte - SEK obligationer,företag
Utveckling 1 år- 1.55 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-05-29)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
137.39 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.03 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
0.6 %
Varav förvaltningsavgift
0.6 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
85 %
Sw
Swedbank Robur Företagsobligationsfond A

Fonden är en räntefond som till övervägande del (mer än 50 procent) placerar i företagsobligationer utgivna av europeiska företag. Fondens övriga placeringar får ske såväl i Europa som globalt. Fonden får även använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning, men också i syfte att valutasäkra sitt innehav mot svenska kronor. Den genomsnittliga durationen i fonden kan komma att variera mellan 0-10 år. Fonden följer även fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens informationsbroschyr. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden. Den luxemburgregistrerade Företagsobligationsfonden fusionerades den 24 april 2014 med Företagsobligationsfond. Fonderna har liknande placeringsinriktning och värdeutvecklingen fram till den 24 april 2014 avser den luxemburgregistrerade fonden.

ISIN
SE0005506300
Kategori
Ränte - SEK obligationer,företag
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
24 april 2014

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Johan Forsblom
Förvaltat fonden sedan
1 juni 2016
Swedbank Robur Fonder ABMalmskillnadsgatan 32105 34 Stockholm
+46 8 585 92400http://www.swedbankrobur.se
Lång ränta
116.7 %
Övrigt
3.9 %
Euro-Schatz Fut 6/2020
32.0 %
SGB 2Y 2006
3.7 %
FIN FUT EUR-BUND 10YR EUX 06/08/20
2.5 %
Swedbank Hypotek AB
1.9 %
SGB 5Y 2006
1.9 %