Swedbank Robur Corporate Bond Europe A

Ränte - SEK obligationer, företag
Utveckling 1 år+ 1.82 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-11-27)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
144.52 SEK
Kursförändring en dag
0 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
85 %
Årlig avgift
0.6 %
Varav förvaltningsavgift
0.6 %
Resultatbaserad avgift
Sw
Swedbank Robur Corporate Bond Europe A

Corporate Bond Europe är en räntefond som främst investerar i företagsobligationer med hög kreditkvalitet (Investment Grade) utgivna av europeiska företag. Fonden är flexibel avseende bransch, valuta, löptid och kreditrating vilket ger förvaltarna möjligheter att skapa god avkastning. Snittratingen i fonden kommer inte understiga BBB- men fonden får som lägst investera i enskilda obligationer med ett kreditbetyg om B-. Durationen ligger i normalläget runt 5 år. Alla innehav valutasäkras till svenska kronor. Fonden följer Swedbank Roburs policy för ansvarsfulla investeringar, läs mer i fondens Informationsbroschyr. Fonden passar dig som söker en investering med högre förräntningstakt och goda möjligheter till högre avkastning än traditionella räntefonder och har en placeringshorisont på minst 3 år. Fonden hette fram till 14/10 Företagsobligationsfond.

ISIN
SE0005506300
Kategori
Ränte - SEK obligationer, företag
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
24 april 2014

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Johan Forsblom
Förvaltat fonden sedan
1 juni 2016
Swedbank Robur Fonder ABMalmskillnadsgatan 32105 34 Stockholm
+46 8 585 92400http://www.swedbankrobur.se
Lång ränta
107.9 %
Övrigt
6.2 %
SGB 2Y 2012
4.7 %
Euro-Bund Future 12/2020
4.1 %
Euro Bobl Future Dec 20
2.1 %
SGB 5Y 2012
1.4 %
Swedbank Hypotek AB
1.3 %
Spain (Kingdom of) 1.25%
0.7 %
Ellevio AB 2.88%
0.6 %
Corem Corp Bond no 10
0.5 %