Franklin European Ttl Ret A(acc)SEK-H1

Ränte - övriga obligationer
Utveckling 1 år+ 1.6 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-07-03)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
12.03 SEK
Kursförändring en dag
- 0.08 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
0.95 %
Varav förvaltningsavgift
0.4 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
85 %
Fr
Franklin European Ttl Ret A(acc)SEK-H1

Fondens investeringsmål är att maximera totalavkastningen i form av en kombination av ränteinkomster, kapitaltillväxt och valutavinster genom investering i en portfölj med skuldebrev med fast och rörlig ränta samt skuldebrev från statliga, statsrelaterade och företagsemittenter i Europa. Fondens basvaluta är euro.

ISIN
LU1022658311
Kategori
Ränte - övriga obligationer
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
21 februari 2014

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Sonal Desai
Förvaltat fonden sedan
2 juli 2019
Franklin Templeton International Services S.à r.l.8A, rue Albert BorschetteL-1246 Luxembourg
+352 46 66 67 212http://www.franklintempleton.lu
Lång ränta
90.9 %
Övrigt
5.6 %
Kort ränta
3.5 %
Italy (Republic Of) 3.35%
11.2 %
Franklin Liberty Euro Short Maturity UCITS ETF
4.6 %
France (Republic Of) 0.75%
4.5 %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%
3.9 %
Nykredit Realkredit A/S 1%
3.4 %
Germany (Federal Republic Of) 1.25%
2.9 %
Spain (Kingdom of) 1.45%
2.8 %
Belgium (Kingdom Of) 1.25%
2.2 %
Romania 2%
2.1 %
Cyprus (Republic Of) 1.5%
1.9 %