Öhman Obligationsfond SEK A

Ränte - SEK obligationer, långa
Utveckling 1 år+ 0.03 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-07-02)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
101.76 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.04 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
0.36 %
Varav förvaltningsavgift
0.35 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
0 %
Öh
Öhman Obligationsfond SEK A

Fonden är en räntefond med målsättning att över tiden ge en attraktiv riskjusterad avkastning. Fonden förvaltas aktivt och hållbart. Fonden placerar i svenska räntebärande värdepapper utgivna av stat, kommun eller kreditinstitut. Fondens placeringar har som lägst kreditbetyg AAA (enligt Standard & Poor’s). Fondens genomsnittliga återstående räntebindningstid är normalt 3 till 5 år. Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka räntebärande värdepapper som väljs in i fonden. Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen, analyseras kontinuerligt och påverkar fondens investeringar.

ISIN
SE0006338398
Kategori
Ränte - SEK obligationer, långa
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
30 augusti 2016

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Lars Kristian Feste
Förvaltat fonden sedan
1 mars 2020
E. Öhman J:or Fonder ABMäster Samuelsgatan 6 Stockholm
+46 8 4075800http://www.ohman.se