SEB Dynamisk Räntefond SEK – Lux

Ränte - övriga obligationer
Utveckling 1 år- 0.79 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-05-27)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
101.97 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.02 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
0.75 %
Varav förvaltningsavgift
0.7 %
Resultatbaserad avgift
10 %
Belåningsgrad
85 %
SE
SEB Dynamisk Räntefond SEK – Lux

Fonden är en totalavkastande räntefond som fokuserar på norden. Tillgångarna allokeras aktivt mellan skuldinstrument utgivna av företag och andra ränterelaterade instrument. Ränte- och kreditrisken anpassas löpande till förändringar i marknaden. Målsättningen är att uppnå en minimiavkastning uppgår till minst den riskfria räntan plus 2 procentenheter i genomsnitt per år under en normal konjunkturcykel. Före varje investering görs en kreditriskbedömning. Förvaltaren får investera upp till 20 % av tillgångarna i andra valutor än svenska kronor. Upp till 50 % av tillgångarna kan investeras i skuldinstrument utgivna av företag med kreditbetyg från BB+ till CCC- på S&P’s skala eller motsvarande. Portföljens genomsnittliga löptid kan variera mellan 0 och 5 år. Upp till 100 procent av fondens tillgångar får investeras i olika överlåtbara räntebärande värdepapper om de ges ut eller garanteras av någon medlemsstat i EU eller OECD.

ISIN
LU0979738498
Kategori
Ränte - övriga obligationer
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
28 januari 2014

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Martin Lundvall
Förvaltat fonden sedan
28 januari 2014
SEB Investment Management ABStjärntorget 410640 Stockholm
+46 (0)771 365 365http://www.seb.se/fonder
Lång ränta
92.5 %
Kort ränta
4.1 %
Övrigt
3.3 %
Stadshypotek AB
13.9 %
SCBC 145
12.3 %
Landshypotek Bank AB 100GB
2.3 %
International Bank for Reconstruction and Development 0.5%
1.6 %
Nordic Investment Bank 0.5%
1.2 %
Kommuninvest I Sverige AB 1.88%
1.2 %
Swedish Export Credit Corporation 1.75%
0.9 %
Hemfosa Fastigheter AB 2.43%
0.9 %
MUNIFIN EUR500M 2027 GREENBOND
0.9 %
Kommunal Landspensjonkasse 4.25%
0.8 %