Catella Nordic Corporate Bond Flex RD

Ränte - SEK obligationer,företag
Utveckling 1 år- 5.07 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-07-07)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
85.58 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.05 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
0.73 %
Varav förvaltningsavgift
0.5 %
Resultatbaserad avgift
20 %
Belåningsgrad
85 %
Ca
Catella Nordic Corporate Bond Flex RD

En aktivt förvaltad räntefond med fokus på företagsobligationer emitterade i Norden. Fonden har möjlighet att parera såväl stigande som sjunkande marknadsräntor. Vidare använder fonden från tid till annan skydd för att begränsa kreditrisk i portföljen. Exponering mot valutarisker säkras genom valutaterminer.

ISIN
LU0989954127
Kategori
Ränte - SEK obligationer,företag
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
18 november 2013

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Thomas Elofsson
Förvaltat fonden sedan
5 september 2016
Catella Fondförvaltning ABPO Box 732810390 Stockholm
+46 8 6142500http://www.catellafonder.se
Lång ränta
88.9 %
Kort ränta
11.1 %
Kommuninvest I Sverige AB 0.38%
9.5 %
Heimstaden Bostad AB 1.64%
4.7 %
Scania CV AB 0.33%
4.7 %
M2AM series no 3
4.5 %
Verisure Holding AB (publ) 5.75%
3.7 %
Garfunkelux Holdco 3 SA rEGs 0% 2023-09-01
3.5 %
SEBB 575
3.3 %
Stadshypotek AB
3.3 %
Garfunkelux Holdco 3 SA 7.5%
3.2 %
GPG Bonds 2019 2023
3.1 %